جهنم و بهشت - مجازات لواط کننده و لواط شونده و زنانی که با یکدیگ

تـوسـط:آرزو
 

امام صادق فرمود نیست بنده ای که عمل قوم لوط را حلال بداند(و در روایت دیگر کسی که بر لواط کردن اصرار داشته باشد) نمیمیرد مگر اینکه در آن ساعت خداوند بر او سنگی از همان سنگهای عذابی که بر قوم لوط بارید می اندازد و مرگ وی در خوردن همان سنگ است و برای اینکه رسوا نشود خداوند آن سنگ را از نظر خلق پوشیده است.

غذابهای قوم لوط بر ظالمین

در قرآن مجید سه نوع عذاب برای قوم لوط بیان فرموده: صیحه باریدن سنگ عذاب بر آنها زیر و رو شدن شهرها آنها بعد میفرماید:عذابی که بر قوم لوط نازل شد از ظلم کنندگان دور نیست.

و این تهدید سختی است بکسانیکه عمل آنها را مرتکب شوند
+ تاریخ جمعه 24 آبان1387ساعت 4:16 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو
امام باقر فرمود: قوم لوط بهترین قومی بود که خداوند متعال آفریده بود. ولی ابلیس آنان را با اصرار دعوت کرد. جریان آنها این بود که آنان دسته جمعی برای کسب کار می رفتند و زنان را تنها می گذاشتند. هنگامی که به خانه های خود باز می گشتند ,ابلیس به سراغ کارهای آنها می رفت وحاصل کار آنان را از بین می برد.تصمیم گرفتند کسی را که این کار را می کند ,پیدا کنند. در کمین نشستند.و متوجه شدند پسر بچه بسیار زیبایی این کار را می کند.به او گفتند تو این کار را انجام می دهی؟ و او مرتب می گفت بله .به اتفاق آرا تصویب شد که او را بکشند . آن شب او را نزد مردی گذاشتند.هنگامی که شب شد فریادی کشید.آن مرد گفت


ادامه مطلب+ تاریخ شنبه 16 شهریور1387ساعت 9:33 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو
امام صادق فرمود :رسول خدا مردانی را که شبیه زنان می شوند و زنانی را شبیه مردان می شوند ،لعنت نمود .واینان مردان زن صفت وزنانی هستند که با یکدیگر نزدیکی می کنند .وخداوند فقط زمانی قوم لوط را هلاک نمود که زنان نیز مرتکب عمل مردان شده بودند و با یکدیگر نزدیکی می کردند.

اگر سزاوار بود کسی را دو بار سنگسار کنند ،بدون شک لواط کار را دوبار سنگسار می کردنند.

 اسحاق بن حریر می گوید: زنی از من خواست از امام صادق برای او اجازه ورود بگیرم .آن حضرت اجازه دادند پس از ورود پرسید :حد زنان همجنس بازچیست ؟ فرمود :همان حد زنا است . هنگامی که روز قیامت فرا رسد آنها را می آورند ،در حالی که با قطعه هایی از آتش پوشیده شده اند ؛ روسریهایی آتشین برسر آنهاست ؛لباسهای آتشین پوشیده اند؛ عمومی آهنین  و از آتش در اندرون آنها رسیده است وبا این حال آنها را در جهنم می اندازند .ای زن این عمل برای اولین بار در قوم لوط انجام شد .مردان به یکدیگر اکتفا نموده و زنان بدون مرد ماندند به همین جهت کاری همچون کار مردان خود انجام دادند.

 
+ تاریخ شنبه 16 شهریور1387ساعت 9:28 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

1-            امام صادق نقل می فرماید که رسول خدا فرمود: هنگامی که قوم لوط آن کار زشت

را انجام دادند ,زمین به درگاه خداوند گریه کرد, تا اشکش به آسمان رسد.آسمان نیز گریه کرد تا

اشکش به عرش رسید.به همین جهت خداوند به آسمان وحی نمود: برآنان سنگ بباروبه زمین

وحی نمود آنان را در خود فرو ببر.
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:51 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........