جهنم و بهشت

تـوسـط:آرزو
 

امام صادق فرمود نیست بنده ای که عمل قوم لوط را حلال بداند(و در روایت دیگر کسی که بر لواط کردن اصرار داشته باشد) نمیمیرد مگر اینکه در آن ساعت خداوند بر او سنگی از همان سنگهای عذابی که بر قوم لوط بارید می اندازد و مرگ وی در خوردن همان سنگ است و برای اینکه رسوا نشود خداوند آن سنگ را از نظر خلق پوشیده است.

غذابهای قوم لوط بر ظالمین

در قرآن مجید سه نوع عذاب برای قوم لوط بیان فرموده: صیحه باریدن سنگ عذاب بر آنها زیر و رو شدن شهرها آنها بعد میفرماید:عذابی که بر قوم لوط نازل شد از ظلم کنندگان دور نیست.

و این تهدید سختی است بکسانیکه عمل آنها را مرتکب شوند
+ تاریخ جمعه 24 آبان1387ساعت 4:16 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو
امام باقر فرمود: قوم لوط بهترین قومی بود که خداوند متعال آفریده بود. ولی ابلیس آنان را با اصرار دعوت کرد. جریان آنها این بود که آنان دسته جمعی برای کسب کار می رفتند و زنان را تنها می گذاشتند. هنگامی که به خانه های خود باز می گشتند ,ابلیس به سراغ کارهای آنها می رفت وحاصل کار آنان را از بین می برد.تصمیم گرفتند کسی را که این کار را می کند ,پیدا کنند. در کمین نشستند.و متوجه شدند پسر بچه بسیار زیبایی این کار را می کند.به او گفتند تو این کار را انجام می دهی؟ و او مرتب می گفت بله .به اتفاق آرا تصویب شد که او را بکشند . آن شب او را نزد مردی گذاشتند.هنگامی که شب شد فریادی کشید.آن مرد گفت


ادامه مطلب+ تاریخ شنبه 16 شهریور1387ساعت 9:33 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو
امام صادق فرمود :رسول خدا مردانی را که شبیه زنان می شوند و زنانی را شبیه مردان می شوند ،لعنت نمود .واینان مردان زن صفت وزنانی هستند که با یکدیگر نزدیکی می کنند .وخداوند فقط زمانی قوم لوط را هلاک نمود که زنان نیز مرتکب عمل مردان شده بودند و با یکدیگر نزدیکی می کردند.

اگر سزاوار بود کسی را دو بار سنگسار کنند ،بدون شک لواط کار را دوبار سنگسار می کردنند.

 اسحاق بن حریر می گوید: زنی از من خواست از امام صادق برای او اجازه ورود بگیرم .آن حضرت اجازه دادند پس از ورود پرسید :حد زنان همجنس بازچیست ؟ فرمود :همان حد زنا است . هنگامی که روز قیامت فرا رسد آنها را می آورند ،در حالی که با قطعه هایی از آتش پوشیده شده اند ؛ روسریهایی آتشین برسر آنهاست ؛لباسهای آتشین پوشیده اند؛ عمومی آهنین  و از آتش در اندرون آنها رسیده است وبا این حال آنها را در جهنم می اندازند .ای زن این عمل برای اولین بار در قوم لوط انجام شد .مردان به یکدیگر اکتفا نموده و زنان بدون مرد ماندند به همین جهت کاری همچون کار مردان خود انجام دادند.

 
+ تاریخ شنبه 16 شهریور1387ساعت 9:28 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

1-            امام صادق نقل می فرماید که رسول خدا فرمود: هنگامی که قوم لوط آن کار زشت

را انجام دادند ,زمین به درگاه خداوند گریه کرد, تا اشکش به آسمان رسد.آسمان نیز گریه کرد تا

اشکش به عرش رسید.به همین جهت خداوند به آسمان وحی نمود: برآنان سنگ بباروبه زمین

وحی نمود آنان را در خود فرو ببر.
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:51 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

و کسي که واسطه شود مرد و زني را از راه حرام به هم برساند ,خداوند بهشت را بر او

حرام مي گرداند و جايگاه او جهنم است که سرانجام بدي است . و پيوسته خدا از او

خشمگين است تا بميرد
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:31 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

و کسي که با زن يهودي, مسيحي ,مجوسي,مسلمان _ آزاد باشد يا کنيز _ يا غير از اينها زنا کند

خداوند سيصد هزار در از آتش در قبرش مي گشايد که مارها ,عقربها و شعله هاي آتش از آنها

خارج مي شود و او تا روز قيامت مي سوزد مردم از بوي بد فرج او آزار مي بينند و او را تا

روز قيامت با همين خصوصيت مي شناسند تا زماني که دستور برسد او را به جهنم ببرند .و اهل

محشر با وجود عذابهاي سختي که خود دارند از آن نيز اذيت مي شوند زيرا براستي که خداوند

حرامها را حرام نموده است. و کسي با غيرت تر از خداي متعال نيست.و بخاطر غيرتي که

دارد,هرزگيها را قطعا حرام نموده و حدود شرعي را تعيين نموده است.
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:15 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

وکسي که از پشت به زني به حرام نزديکي کند يا با پسر بچه يا با مردي نزديکي کند ,خداي

متعال در روز قيامت او را بد بو تر از مردار محشور مي نميدکه مردم از بوي او از بوي او

اذيت مي شوندتا زماني که او را به جهنم ببرند.و خداوند بهيچ وجه اعذاب او را برطرف نمي کند

و اين عذاب با هيچ فديه اي برطرف نمي شود. و نيز عمل او را نابود کرده و او را در تابوتي

کهميخهاي آهنين بسته شده است,مي گذارند و با سنگهاي پهن آنقدر رويآن تابوت مي زنندکه

ميخهايش به بدن فرو رود. و اگر چهارصد امت گرفتار گوشه اي از گوشه هاي اين عذاب شوند

بدون شک همه انها مي ميرندو او از کساني است که سخترين عذابها را دارد.
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:12 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو
 

کسي که با زن شوهر

داري مرتکب گناه شود ,از فرج آن دو ,آنقدر چرک آلوده به خون بيرون مي آيد که دره اي

بطول راه پانصد سال به وجود مي آيد و جهنميان از بد بويي آن دو اذيت مي شوند و عذاب

آن دو از سخت ترين عذابهاي مدم خواهد بود
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:10 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

  9-امام صادق فرمود:اگر حرامزاده ای نجات می یافت,گردش کننده بنی اسرائیل نیز

  نجات می یافت.پرسیدن گردش کننده بنی اسرائیل کیست؟ فرمود : عابدی بود که به

 او گفتند:بدون شک حرامزاده هیچ گاه پاک نمی گردد وخداوند عملی را از او قبول

 نمی نماید.او نیز سر به کوه وبیابان گذاشته و می گفت: گناه من چیست؟
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:6 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

8-اما صادق فرمود: هیچ خیری در حرامزاده نیست, نه در پوستش,نه

در مویش,نه

 

 در گوشتش,نه در خونش و نه در هیچ چیزی در آن.

 
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:4 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

7-امام صادق فرمود:بدون تردید عذاب مردی که نطفه خود را در رحمی که بر او

 

 حرام است قرار دهد,از همه مردم شدید تر است.
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 4:1 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

6-امام صادق نقل می فرماید که امیرالمومنین فرمود:آیا می خواهید بزرگترین زنا را

 

 به شما معرفی کنم ؟زای زنی که در بسترشوهرش با او نزدیکی کنند و از دیگری بچه

 

 دار شودولی زحمت بچه به گردن شوهر بیفتد. خداوند در روز قیامت با چنین زنی

 

 سخن نگفته,به او نگاه نمی کند,او را پاک نمی گرداند و عذاب دردناکی برای او خواهد

 

بود.

  
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 3:58 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

  5- امام صادق فرمود:خدای متعال با سه نفر سخن نمی گوید,آنها را پاک نمی

 

 گرداند و عذاب دردناکی برای آنها خواهد بود,یکی از آنها زنی است که در بستر

 

 همسرش با او نزدیکی کنند.
+ تاریخ یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 3:56 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

 

 4-عبدالملک بن اعین می گوید: از امام باقر شنیدم که فرمود: هنگامی که مردی زنا

  می کند ,شیطان نیز در این عمل با او شریک می شود وهمان کاری که آن مرد انجام

 می دهد ,شیطان نیز انجام می دهد. نطفه یکی است ,ولی بچه از هر دوی آنها به وجود

  می آید و در این صورت او شریک شیطان خواهد بود.
+ تاریخ سه شنبه 5 شهریور1387ساعت 7:51 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........


تـوسـط:آرزو

3-صباح بن سیابه می گوید: در خدمت امام صادق بودم از او سوال شد :آیا زنا کار

 در حال زنا مومن است؟ فرمود:هنگامی که زنا می کند ایمان از او گرفته می شود .

 پس از زنا ایمان دوباره به او بازگردانده می شود . پرسیدنداگر قصد داشته باشد

 دوباره این عمل را انجام دهد ,چطور؟ فرمود:چه بسیارند کسانی که می خواهند کاری

  دوباره انجام دهند,ولی انجام نمی دهند.
+ تاریخ سه شنبه 5 شهریور1387ساعت 7:49 بعد از ظهر

.........______.................______.................______........